Ensimmäiset yritysten Ekokompassit Pohjois-Savoon

Kahdeksalle pohjoissavolaiselle yritykselle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti, joka kertoo sitoutumisesta ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen. Viralliset sertifikaatit luovutetaan 1.12. 2017 klo 13 alkavassa juhlatilaisuudessa Pohjois-Savon liiton maakuntasalissa Kiinteistö-KYS:lle, Koivumäen Kartanolle, Kuopion Raviradalle, Liikuntakeskus Kunnonsalille, Lunawoodille, SanMat Kunnossapidolle, Teho-Posakolle sekä Tulilyhdylle.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmien rakentaminen on aloitettu yrityksissä jo syksyllä 2016. Kaikissa yrityksissä kartoitettiin aluksi toiminnan ympäristövaikutuksia ja ympäristöasioiden hallinnan nykytilaa. Näiden tulosten ja yritysten omien tavoitteiden pohjalta suunniteltiin yrityskohtaiset kehittämistoimenpiteet. Yritykset ovat mm. vähentäneet materiaalien ja energian kulutustaan, edistäneet ympäristövastuullisia hankintoja, tehostaneet jätehuoltoa ja kierrätystä, kehittäneet riskienhallintaa sekä henkilöstönsä kestävän kehityksen osaamista.

Ympäristöjärjestelmien rakentamista ja muuta kehittämistä on tehty Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä –hankkeen tuella. Savon koulutuskuntayhtymän toteuttaman hankkeen tavoitteena on edistää pk-yritysten ympäristövastuullisuutta.

Ympäristövastuullisuuden kehittämistä Ekokompassilla

Ekokompassi on Suomessa kehitetty, pk-yrityksille ja tapahtumille suunnattu kevennetty ympäristöjärjestelmä. Ekokompassi sopii kaikille toimialoille, koska se räätälöidään yhdessä yrityksen kanssa. Ekokompassi sisältää 10 kriteeriä, joiden noudattamiseen yritys tai tapahtuma sitoutuu. Kriteerit sisältävät vaatimuksia mm. jätehuollolle, kemikaalien hallinnalle ja systemaattiselle ympäristöasioiden kehittämiselle. Ekokompassi-järjestelmä auditoidaan ja yritys saa siitä virallisen sertifikaatin. Siten se on luotettava osoitus myös asiakkaille, että yritys ottaa ympäristöasiat huomioon toiminnassaan.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä on ollut käytössä pääasiassa vain pääkaupunkiseudulla, mutta tavoitteena on järjestelmän valtakunnallistaminen vuoden 2018 alusta. Savon koulutuskuntayhtymä tulee jatkossa toimimaan alueellisena Ekokompassi-koordinaattorina Pohjois-Savossa ja vastaa yritysten neuvonta- ja auditointipalveluiden tarjoamisesta.

Yhteystiedot:

Savon koulutuskuntayhtymä, kehityspalvelut, Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä –hanke

Anu Salo, projektipäällikkö 044-785 4019, anu.salo@sakky.fi

Kati Lundgren, asiantuntija 044-785 3525, kati.lundgren@sakky.fi

www.ekokompassi.fi